22. 12. 2023

BEAUTIFUL COUTDOWN
Vzpomínáte si, jak jsme se jako děti těšívali na Vánoce? Jak pro nás byl rok nepředstavitelně dlouhý a každý den jsme si užívali naplno? Jeden den byl ale vždycky nad těmi ostatními. Štědrý den. Odpočítávali jsme dny a minuty a naše nadšení rostlo a rostlo... Až to vše vyvrcholilo pod stromečkem mezi kupou dárků a s dobrotami napěchovaným břichem.

Tak vám přeji, ať si ty letošní svátky užijete co možná nejopravdověji a v novém roce se těšíte z každého okamžiku i každé maličkosti. Nic totiž není samozřejmostí. 


Do you remember how we looked forward to Christmas as a child? How the year was unimaginably long for us and we enjoyed every day to the fullest? But one day was always above the others. Christmas Eve. We counted down the days and minutes and our excitement grew and grew... Until it all culminated under the Christmas tree among a pile of presents and with a belly stuffed with goodies.

So I wish you to enjoy this year's holidays as truly as possible and enjoy every moment and every little thing in the new year. Nothing is taken for granted.


PF 2024


Photo credit: Pinterest.com


7 komentářů :

Jediné, co skutečně vlastníme, je náš čas. Díky, že ses rozhodl/a trochu z něj věnovat právě mému blogu. ♥